Плащания в "СЕБРА" на ШУ "Епископ Константин Преславски" 2017